Czy drzwiczki wyczystkowe/rewizyjne są niezbędne w kominie?

Czy drzwiczki wyczystkowe/rewizyjne są niezbędne w kominie?

Wyczystka to miejsce w kominie, gdzie zbiera się (opada) sadza i inne zanieczyszczenia powstałe w procesie spalania. Miejsce to bezwzględnie powinno być wyposażone w drzwi rewizyjne, które zapewniają możliwość prawidłowego wykonania przeglądu kominiarskiego oraz umożliwiają usunięcie zgromadzonej tam sadzy, na skutek czyszczenia przewodu kominowego, lub opadającej samoistnie w wyniku odklejania się od ścian komina.

Konieczność posiadania drzwiczek rewizyjnych w kominie jest zapisana w obowiązujących przepisach prawnych: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 §146.2): „Przewody spalinowe i dymowe powinny być wyposażone, odpowiednio, w otwory wycierowe lub rewizyjne, zamykane szczelnymi drzwiczkami, a w przypadku występowania spalin mokrych - także w układ odprowadzenia skroplin”.

 

powrót