Jak dokonać pierwszego rozruchu komina

Jak dokonać pierwszego rozruchu komina

Po zmontowaniu Systemu Kominowego, przed rozpoczęciem jego eksploatacji bezwzględnie musi zostać dokonany odbiór kominiarski komina, zakończony podpisaniem protokołu dopuszczającego do użytkowania. Odbioru musi dokonać osoba z uprawnieniami mistrza kominiarskiego.

Dopiero wówczas dokonujemy rozruchu komina, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od zakończenia montażu. Przy pierwszym uruchomieniu, w niskich temperaturach otoczenia lub dłuższej przerwie zaleca się rozgrzewać komin powoli.

 

powrót