Jak zakończyć przewody wentylacyjne?

Kanały wentylacyjne (część wychodzącą ponad dach) wykończa się płytą przykrywającą oraz w odróżnieniu od kanałów spalinowych i kanałów dymowych bocznymi otworami wylotowymi, które wycina się w odległości 20 cm pod elementem przykrywającym komin.

Dla uniknięcia niepożądanych zawirowań przepływu powietrza, zaleca się wykonanie dwóch takich otworów w przeciwległych ścianach kanału wentylacyjnego.

 

powrót