Jaka jest klasyfikacja kominów?

Wybierając komin, trzeba go odpowiednio dobrać do urządzenia grzewczego. Przy tym wyborze pomaga klasyfikacja kominów, która informuje nas o ich możliwym zakresie zastosowania.

Informacje, które znajdziemy w klasyfikacji, są następujące:

Klasa ciśnienia

Mówi o szczelności komina. Kominy w tej klasie dzielą się na: podciśnieniowe (N1 i N2) i nadciśnieniowe (P1).

Klasa temperatury

Informuje o maksymalnej temperaturze komina w trybie ciągłym. Oznaczenia to np. T600, T400, T200.

Klasa odporności na pożar sadzy

Oznacza się tu, czy komin jest odporny na pożar sadzy (G - odporny, O - nieodporny) oraz - w milimetrach - wymaganą odległość od materiałów palnych. W tym drugim należy się kierować przepisami krajowymi (§265.4, Rozp. Min. Infr. z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), które w tej kwestii są nadrzędne, a informację producenta traktować jedynie informacyjnie.

Klasa odporności na działanie kondensatu

Kominy odporne na działanie kondensatu posiadają oznakowanie W i mogą być zastosowane przy kotłach wytwarzających spaliny mokre (wykorzystujących paliwa gazowe i olejowe). Kominy nieodporne na działanie kondensatu oznacza się literą D. Takie kominy mogą być używane jedynie w połączeniu z kotłami generującymi spaliny suche (wykorzystujące paliwa stałe).

Klasa odporności na korozję

Oznacza w praktyce rodzaj paliwa, które możemy zastosować. Oznaczenia: 1 - paliwa gazowe; 2 - paliwa gazowe, olejowe i drewno w paleniskach otwartych; 3 - paliwa gazowe, olejowe i stałe.

Kominy metalowe

W ich przypadku pojawia się dodatkowe oznaczenie dotyczące rodzaju użytego materiału i jego grubości - np. L185650. Cztery pierwsze cyfry oznaczają materiał (zgodnie z normą PN EN od 1856-1). Pozostałe 2 cyfry oznaczają grubość komina wyrażoną jako wielokrotność 0,01 mm.

 

powrót