Jaka powinna być wysokość komina ponad dachem?

Jaka powinna być wysokość komina ponad dachem?

1) W przypadku dachów płaskich, niezależnie od konstrukcji, o kącie nachylenia połaci nie większym niż 12° wyloty przewodów kominowych powinny być wyprowadzone co najmniej 0,6 m powyżej poziomu kalenicy.

2) Przy dachach stromych, o kącie pochylenia połaci większym od 12° i pokryciu niepalnym, niezapalnym oraz trudno zapalnym, wyloty przewodów kominowych powinny znajdować się w odległości co najmniej 1,0 m, mierzonej w kierunku poziomym od powierzchni dachu oraz powinny być wyprowadzone co najmniej 0,3 m powyżej połaci dachowej.

3) W przypadku dachów stromych o kącie nachylenia połaci większym niż 12° i pokryciu łatwo zapalnym, wyloty przewodów kominowych powinny być wyprowadzone co najmniej o 0,6 m wyżej od poziomu kalenicy.

4) Połać dachową o nachyleniu powyżej 12° należy traktować jako przeszkodę dla prawidłowego działania przewodów kominowych. Dlatego w zależności od usytuowania komina względem najwyższego elementu budynku stanowiącego przeszkodę (zasłonę), wyloty przewodów kominowych powinny bezwzględnie znajdować się:
a) co najmniej 0,3 m wyżej od górnej krawędzi przeszkody (zasłony) dla kominów usytuowanych w odległości do 1,5 m od tej przeszkody.
b) co najmniej na poziomie górnej krawędzi przeszkody (zasłony) dla kominów usytuowanych w odległości od 1,5 do 3,0 m od tej przeszkody.
c) ponad płaszczyzną wyprowadzoną pod kątem 12° w dół od poziomu najwyższej przeszkody dla kominów znajdujących się w odległości od 3 do 10 m od tej przeszkody.

 

powrót