Od czego zależy siła ciągu naturalnego?

Temperatura otoczenia (powietrza na zewnątrz budynku) - temperatura powietrza na zewnątrz ma istotny wpływ na siłę ciągu w kominie. Zimą, przy bardzo niskich temperaturach na zewnątrz, siła ciągu znacznie wzrasta.

Latem, gdy na dworze panują wysokie temperatury, często w pomieszczeniach o dobrej izolacji może być znacznie chłodniej – wówczas w przypadku kominów o ciągu naturalnym może pojawić się ciąg wsteczny do pomieszczenia, powodujący wdmuchiwanie spalin do pomieszczenia – szczególnie podczas palenia z ograniczonym dolotem powietrza do spalania.

Wiatr - wiatr może zwiększyć lub obniżyć siłę ciągu w zakresie od +30 Pa do -70 Pa. Wpływy wiatru zależą od jego prędkości i kierunku. Kierunek i natężenie siły wiatru zależą od znajdujących się w pobliżu budynków, drzew oraz ukształtowania terenu. 

Ciśnienie barometryczne - Poprzez stałe wahania ciśnienie (niskie/wysokie) ma wpływ na ciąg. Wysokie ciśnienie zwiększa współczynnik podciśnienia, natomiast niskie - zmniejsza go. Na przykład: wysokie ciśnienie 1040 mBar zwiększy współczynnik o 3%, niskie ciśnienie 960 mBar zmniejszy go o 5%. 


Wysokość geograficzna - Współczynnik podciśnienia jest redukowany w miarę wzrostu wysokości, gdyż powietrze oraz spaliny stają się lżejsze. Z kolei, gdy powietrze i spaliny stają się rzadsze, różnica w gęstości oraz współczynnik zmniejszają się.

Budowa komina - Ciąg w kominie mogą osłabiać straty podczas przepływu. O ich wielkości decydują materiał, z jakiego jest zbudowany przewód kominowy, jego kształt oraz ewentualne zmiany przekroju.
Największe straty ciągu pojawiają się w przypadku braku lub słabej izolacji komina. Na ich występowanie mają również wpływ wszelkie, nawet drobne, nieszczelności, przez które do wnętrz przewodu kominowego może wnikać zimne powietrze.
Obniżenie temperatury w kominie w zależności od jego konstrukcji wynosi przykładowo: 12-18°C/m – w kominach z cegły albo modułowych; 6-12°C/m – w kominach z elementów ceramicznych; 2-4°C/m – w kominach stalowych z warstwą izolacji o grubości 40 mm.

Siłę ciągu w istniejącym kominie można zmierzyć za pomocą deprymometru.

 

powrót