Pierwsze palenie a komin systemowy

Pierwsze palenie a komin systemowy

Pierwszą niezwykle ważną kwestią jest odbiór kominiarski dokonany przez osobę z uprawnieniami mistrza kominiarskiego oraz okres, jaki należy odczekać przed pierwszym rozpaleniem. Okres ten wynosi 7 dni od momentu klejenia ostatniej rury ceramicznej.

Jest to czas potrzebny do całkowitego wyschnięcia (związania) kitu ceramicznego łączącego rury ceramiczne. Pierwszy rozruch lub rozruch po dłuższym czasie nie użytkowania komina należy wykonać stopniowo aby nagrzewanie się ceramiki następowało powoli, aby nie doprowadzić do zbyt szybkich dylatacji i szoków termicznych. Nie należy ładować do paleniska zbyt dużej ilości drewna, a dopływy powietrza powinny być zredukowane tak, by pierwszy ogień nie był zbyt intensywny. 
Pamiętajmy również iż, do komina można podłączyć tylko takie urządzenie, które nie przekracza parametrów przypisanych danemu kominowi, średnica rury ceramicznej musi być odpowiednio dobrana do urządzenia grzewczego oraz bezwzględnie zabronione jest podłączenie dwóch urządzeń grzewczych pod jeden kanał.
I co bardzo ważne komin należy poddawać okresowej kontroli i czyszczeniu z częstotliwością określoną przez obowiązujące przepisy.

 

powrót